tại sao phải lắp định vị xe ô tô

Tại sao phải lắp định vị xe ô tô

Theo nghị định 91: QCVN 31: 2014 / BGTVT and thông tư số: 73/2014 / TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị định vị ô tô giám sát hành trình xe quy định: 

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo Rơ moóc, sơ mi Rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa non gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình not ensure tình trạng kỹ thuật tốt and effective liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

định vị

Thiết bị giám sát hành trình xe hiểu rõ:

1) Lưu stored and truyền dẫn all the information theo quy định of Bộ Giao thông vận tải;

2) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình of xe be used in quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải and cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra on có yêu cầu.

Thiết bị định vị cho xe khách và xe tải been tích hợp trên hệ thống tự động ứng dụng công nghệ định vị qua vệ tinh (GPS) combined with công nghệ GSM / GPRS and GIS giúp dẫn đường, giám sát xe từ xa theo thời gian thực mang lại those lợi ích thiết thực trong công việc di chuyển, quản lý tài sản.

 

Against those loại xe not lắp đặt thiết bị giám sát hành trình before Nghị định this take effect thì việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình been implemented theo lộ trình sau đây:

1) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 against xe taxi, xe đầu kéo kéo Rơ moóc, sơ mi Rơ moóc kinh doanh vận tải;

2) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 against xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa have trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

3) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 against xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa have trọng tải thiết kế từ 07 tấn to under the 10 tấn;

4) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 against xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa have trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn to under the 07 tấn;

5) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 against xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa have trọng tải thiết kế under the 3,5 tấn.

định vị